18.05.2015
Hoolekogu istung

Hoolekogu istung toimub 04. juunil 2015. a algusega kell 17.30 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õpetajatetoas.

Päevakorras:
1. Arvamuse andmine kooli õppekava kehtestamiseks alates 01.09.2015.
2. Arvamuse andmine kooli kodukorra muutmiseks.
3. Arvamuse andmine kooli palgakorralduse põhimõtete kohta.

15.05.2015
Õppenõukogu koosolek

01. juunil 2015 (esmaspäeval) kell 14.55 kooli aulas toimub õppenõukogu istung.

Päevakorras:
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
3. Kiituskirjaga õpilaste tunnustamise otsustamine.
4. Õpilase kuld- ja hõbemedaliga tunnustamise otsustamine.
5. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
6. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
7. Õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta arvamuse andmine.
8. Kooli palgakorralduse põhimõtete läbiarutamine ja arvamuse andmine.

19.04.2015
Tutipidu 2015

 

 tutipidu2015

01.04.2015
Dokumentide vastuvõtmine I klassi õppima asumiseks

Alates 14.märtsist 2015 algab Narva Kreenholmi Gümnaasium dokumentide vastuvõtmine I klassi õppima asumiseks. Dokumentide vastuvõtt 1. klassi toimub kooli kantseleis tööpäeviti kell 8.00-16.00.
Lisainfo telefoonil 35 94493.

Прием документов для поступления в 1-ый класс

С 14 марта 2015 года Нарвская Кренгольмская гимназия начала прием документов для поступления в 1-ый класс. Документы можно подать в секретариате школы по рабочим дням с 08.00 до 16.00.
Дополнительная информация по телефону 35 94493.

Поступление в 1-ый класс

 

22.03.2015
Vastuvõtt 10. klassi 2015.-2016. õa

Lugupeetud põhikooli lõpetajad!

Akadeemiline test 10. klassi vastuvõtmiseks toimub 23. aprillil 2015. a kell 14.00-16.00, 21. mail 2015. a kell 14.00-16.00 ja 12. juunil 2015. a kell 10.00-12.00.

Уважаемые выпускники основной школы!

Академический тест для поступления в 10-й класс состоится 23 апреля 2015 в 14.00-16.00, 21 мая 2015 в 14.00-16.00 и 12 июня 2015 в 10.00-12.00.

Täiendav info eesti keeles
Дополнительная информация на русском языке

 

09.03.2015
Pidulik lipu heiskamine

24veebruaril

 
24. veebruaril 2015. a lipu heiskamise tseremoonial osalesid järgmised Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õpilased ja kooli esindajad: Jekaterina Laimets, Valeria Ušanova, Anastassia Ignatova, Aastassia Mihhailova, Oksana Jermilova, Darja Rohi, Milena Gontšarova, eesti keele õpetaja Viktor Šestakov ja direktori kohusetäitja Irina Janovitš.

 

04.02.2015
Narva Kreenholmi Gümnaasium kuulutab välja

Гимназия Кренгольм объявляет конкурс творческих работ «В начале жизни школу помню я …»

Конкурс проводится среди учащихся 1-11 класса, педагогов, родителей и выпускников Нарвской Кренгольмской гимназии.

Конкурс проводится по пяти возрастным группам:
1 группа - 1-3 классы;
2 группа - 4-6 классы;
3 группа - 7-9 классы.
4 группа - 10-12 классы
5 группа - учителя, родители учеников, выпускники.

На Конкурс представляются поэтические и прозаические литературные произведения собственного сочинения (авторские) на русском и эстонском языках по следующим темам:
1. Мой школьный друг.
2. Любимый учитель.
3. На этом уроке было интересно.
4. Вспоминая школу.

Конкурс проводится с 01.02.2015г. Работы принимаются до 01.06.2015 на адрес konkurss_nkrg@mail.ru.

Полную информацию по конкурсу можно найти в разделе Юбилей (http://www.kreenholmi.edu.ee/index.php/juubel/juubeliuritused).

.

04.01.2015
Rebaste ristimine 2014

  

5 декабря 2014 года состоялось Посвящение в гимназисты учеников десятого класса. Учащиеся играли небольшие сценки, постоянно задаваясь вопросом: «Кто мой герой?» 

Вариантов оказалось множество: супер- герой, Александр Невский, Фауст… Но всё было сведено к тому, что героями стали наши учителя. Гимназисты подготовили видео, основанное на реальных событиях, объясняя этим, почему учителя- герои в глазах учеников.

Посвящение прошло на «Ура» с танцами, песнями и сценками, хоть и комичными, но в то же время заставляющими о многом задуматься. Учителям, которые преподают в гимназии, были вручены благодарственные письма. В конце мероприятия учениками десятого класса была произнесена клятва: «С сегодняшнего дня и присно, где я не окажусь, Гимназию и звание гимназиста не запятнать – клянусь!»

Дарья Филатова
ученица 10 класса

 

20.11.2014
Vanemate Üldkoosolekud

Kõik Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õpilaste vanemad on oodatud vanemate üldkoosolekule:

1.-5.klassi vanematele 26.novembril kell 17.30 aulas, millele järgneb klassi vanemate koosolek;
6.-9.klassi vanematele 26.novembril kell 18.30 aulas, millele järgneb klassi vanemate koosolek;
10.-12.klassi vanematele 27.novembril kell 18.00 aulas, millele järgneb klassi vanemate koosolek.

Teemadeks õppekorraldus, päevakava koolis ja muud kooli tööd puudutavad küsimused.

Olete kõik oodatud!

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Общие родительские собрания состоятся в актовом зале школы:

для родителей учеников 1.-5. классов 26.ноября в 17.30, после чего состоятся классные родительские собрания;
для родителей учеников 6.-9.классов 26.ноября в 18.30, после чего состоятся классные родительские собрания;
для родителей учеников 10.-12.классов 27.ноября в 18.00, после чего состоятся классные родительские собрания.

06.10.2014
Õnnitleme

  Razguljajeva

Narva Kreenholmi Gümnaasiumi muusika õpetaja Olga Razguljajeva sai võitjaks Narva linna Aasta Opetaja konkursi nominatsioonis “Parim loov õpetaja“.

 

26.08.2014
Narva Kreenholmi Gümnaasium


NARVA KREENHOLMI GÜMNAASIUM 

1. september 2014 - TEADMISTEPÄEV

1. septembri päevakava on järgmine:

09:00 – 09.30 kooliaasta alguse aktus 1. klassi ja 12. klassi õpilastele. Aktus toimub kooli hoovis (halva ilma puhul spordisaalis).

10:00 – 11.30 2.-9. ja 11. klasside klassijuhatajatunnid.

.

25.08.2014
Õppenõukogu


27. augustil 2014 kell 10.00 kooli aulas toimub õppenõukogu istung.

Päevakord:

1. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
2. Kooli üldtööplaani kinnitamine.
3. Täiendava õppetöö tulemuste läbiarutamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

29.04.2014
Loometööde näitus

Kahe päeva jooksul toimus Narva Kreenholmi Gümnaasiumi raamatukogus traditsiooniline igaaastane poiste ja tüdrukute loometööde näitus.
Esitatud tööd olid tehtud käsitöö tunnis. Arvatakse, et puusepatööd on mõeldud ainult poistele, aga käsitööd  tüdrukule. Üritus näitas, et see ei ole alati nii. Näitusel võiks näha, kuidas saavad tüdrukud puusepatööd teha. Üldiselt oli näitus põnev. Näitusel olid esindatud 9. klasside õpilaste  lõputööd ja  5.-8.  klasside õpilaste individuaalsed tööd. Vaata kõik fotod.

 loometoode naitus

23.09.2013
Demokraatiapäev

 

17. septembril 2013 peeti Narva Kreenholmi Gümnaasiumis Demokraatiapäeva. Demokraatiapäeva tähistamiseks pidas Ene-Eha Urbala (Eesti Inimõiguste Instituut) 10.-12. klassidele loengu „Mis on ohuks demokraatiale?“, milles kutsus õpilasi mõtlema demokraatlikus ühiskonnas olemasolevate õiguste ja kohustuste üle, mille hulgas on valimistel osalemine. Õpilased said teada, et demokraatia areng eeldab kodanikualgatust. Selleks peab mõistma demokraatia eeliseid ja oskama arvestada ka ohtudega demokraatiale.

Demokraatiapäeva tähistamine jätkus 10.–12. klassidele suunatud näidisväitlusega, milles Narva Väitlusklubi liikmed püüdsid poolt- ja vastuargumente tuues leida vastust küsimusele „Kas tsensuuri kehtestamine Internetis on õigustatud?“ Väitluse eesmärk on ärgitada inimesi mõtlema ning arutlema ühiskondlike probleemide üle.

Kontaktisik: Viktor Šestakov
E-mail: viktor.sestakov@gmail.com

18.01.2013
Külm ilm

Austatud vanemad ja õpilased

Seoses külmema ilma saabumisega veelkord juhime Teie tähelepanu järgmisele õigusaktile: Sotsiaalministri 27.03.2001. a määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“

§ 9. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele 

(1) Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC. 
(2) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri. 
(3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on: 
1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis; 
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis. 
(4) Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi. 
(5) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues: 
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC; 
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC; 
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s. 
(6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

Narva Kreenholmi Gümnaasium © 2003 - 2014

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews